Adresa: Braće Savić 16. Deč, Email: info@discipulus.edu.rsTel/Fax: +381 (0)22 210 1770 

Sve češće formalno obrazovanje, ali i zalaganje na poslu i prekovremeni rad, nisu garancija da se sačuva neko radno mesto. Učenje i sticanje novih znanja i veština koje  omogućuju da se posao unapredi, da se iznađu nova kvalitetna rešenja, postaje jedini način opstanka i sigurnosti, ali i jedina garancija da ćemo zadržati posao, a uz to biti nagrađeni i unapređeni. Mesto u društvu zavisi isključivo od nas i naše spremnosti da učimo, zbog toga treba iskoristiti svaku mogućnost i priliku da se usvoji i nauči nešto novo.

U Edukativnom centru Discipulus to je moguće na više načina: kroz iskustva drugih koji su spremni da znanja podele sa vama,

 • kroz seminare,

 • radionice, treninge.

Saradnici Edukativnog centra su:

 • Univerzitet Union Nikola Tesla – Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd

 • Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

 • Srednja stručna škola “Krug”, Novi Sad

 • Edukativni centar Finesa, Beograd

 • Ekološko društvo Socio-ekologično, Pećinci

 • Skupština opštine Pećinci


Seminari, radionice i treninzi koje organizuje Edukativni centar su:

 • Od maturanta do brucoša – pripremna nastava za prijemni na fakultete

 • Pisanje CV-a – prvi korak ka zaposlenju

 • Brzo čitanje

 • Briljantno učenje

 • Principi uspeha

 • Seminar prodaje


Kako bi dao još veći doprinus svetu obrazovanja, Edukativni centar Discipulus, u saradnji sa brojnim eminentnim stručnjacima iz oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma, prava, poljoprivrede i ekologije, izdaje i naučne studije.

Zbog aktuelnosti problematike i realnih potreba, te studije su zanimljive ne samo stručnoj, već i široj javnosti. Studije predstavljaju rezime doprinosa svetskih eksperata, ali sadrže i stavove i komentare autora koji na pregledan i celovit način prikazuju datu problematiku.

Pored toga, Edukativni centar Discipulus je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova ovlašćen da vrši sve stručne obuke za dobijanje licenci propisanih Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 104/13), odnosno prema Pravilniku o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja („Sl. glasnik RS“, broj 117/14) i to obuke za:

 • Obavljanje poslova procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1);

 • Obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2);

 • Vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i vršenja poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O3).

Usluge koje pružamo su sledeće:

 1. Sprovođenje stručne obuke putem predavanja, vežbi, kurseva, radionica i drugih oblika učenja i obrazovanja po utvrđenim programima, a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezneđenju („Sl. glasnik RS“, broj 104/13), odnosno prema Pravilniku o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja („Sl. glasnik RS“, broj 117/14);

 2. Izradu planova i termine sprovođenja stručne obuke;

 3. Organizovanje polaganja završnog ispitnog testa u pisanom obliku;

 4. Izdavanje Potvrde o obučenosti polaznicima stručne obuke koji su položili ispit.

 

Pratite nas

Prijatelji sajta

Štampa

Discipulus

Kao obrazovna institucija, već duži niz godina prisutan je u svetu obrazovanja Republike Srbije, a osnovan je sa idejom da mladim ljudima na teritoriji Donjeg Srema pruži mogućnosti za dodatno obrazovanje.

Kontakt

Adresa: Braže Savić 16. Deč
Email: info@discipulus.edu.rs
Tel: +381 (0)22 210 1770
Mob: +381 (0)62 575 298