Adresa: Braće Savić 16. Deč, Email: info@discipulus.edu.rsTel/Fax: +381 (0)22 210 1770 

Edukativni centar Discipulus, kao obrazovna institucija, već duži niz godina prisutan je u svetu obrazovanja Republike Srbije, a osnovan je sa idejom da mladim ljudima na teritoriji Donjeg Srema pruži mogućnosti za dodatno obrazovanje. 

Osnovni zadatak Edukativnog centra je praktično obrazovanje kadrova u oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma, prava, poljoprivrede i ekologije. Sticanjem znanja, veština i sposobnosti na taj način, omogućava se usavršavanje i spajanje modernog poslovanja s trendovima moderne ekonomske teorije.

Ukratko EC Discipulus teži da omogući studentima da na najbolji način iskoriste svoje obrazovne mogućnosti.

Intelektualni kapital, kao jedan od elemenata koji određuju vrednost svake organizacije, obuhvata i naglašava ljude, njihov značaj i njihova znanja.  U Edukativnom centru Discipulus svesni smo važnosti znanja kao kreativnog potencijala za poslovni uspeh. Potvrda tome su i učešća, ali i suorganizacija, na brojnim naučnim skupovima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Pored toga, Centar može da se pohvali sopstvenom, vrlo bogatom bibliotekom sa preko 1000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske i pravne literature od početka dvadesetog veka do danas.

 

Pored toga, Edukativni centar Discipulus je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova ovlašćen da vrši sve stručne obuke za dobijanje licenci propisanih Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 104/13), odnosno prema Pravilniku o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja („Sl. glasnik RS“, broj 117/14) i to obuke za:

  • Obavljanje poslova procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1);

  • Obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2);

  • Vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i vršenja poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O3).

 

Pratite nas

Prijatelji sajta

Štampa

Discipulus

Kao obrazovna institucija, već duži niz godina prisutan je u svetu obrazovanja Republike Srbije, a osnovan je sa idejom da mladim ljudima na teritoriji Donjeg Srema pruži mogućnosti za dodatno obrazovanje.

Kontakt

Adresa: Braže Savić 16. Deč
Email: info@discipulus.edu.rs
Tel: +381 (0)22 210 1770
Mob: +381 (0)62 575 298