Adresa: Braće Savić 16. Deč, Email: info@discipulus.edu.rsTel/Fax: +381 (0)22 210 1770 

Bogdana Mrkalj Kovačević, magistar ekonomskih nauka

Zvanje diplomiranog ekonomiste stiče 2009. godine, u oktobru 2011. godine brani magistarski rad pod nazivom “Reforma finansijskog izveštavanja države u funkciji kontrole efikasnosti” i time stiče zvanje magistra ekonomskih nauka.

Kao vlasnik Edukativnog centra Discipulus učestvovala je, kao organizator, ali i kao autor radova, na mnogim međunarodnim naučnim skupovima. Vodeći je predavač, autor i realizator brojnih edukacija koje EC Discipulus sprovodi. Pored toga, skoro deceniju radi kao stručni saradnik u udruženju ”Socio-ekologično”.

Učestvovala je u realizaciji brojnih projekta iz oblasti edukacije, finansija, socijale, poljoprivrede, kao i nevladinog sektora od kojih su najznačjniji projekat ”Edukacija farmera iz oblasti računovodstva poljoprivrednih gazdinstava”, zatim projekat ”Briketiranje biomase” i projekat ”Ekološka kocka za potpalu vatre”. Pored toga, radila je i na nekoliko visokoškolskih ustanova.

JISA – Union of ICT Societies iz Beograda zvanično ju je sertifikovao 2016. godine za ECDL Accredited Tester-a.

Do sada ima objavljeno više naučnih radova i monografija.

Udata je i majka je jednoj divnoj devojčici.

 

Milana Mrkalj Gajica, doktor ekonomskih nauka

Zvanje diplomiranog ekonomiste stiče 2009. godine, u julu 2011. godine brani magistarski rad pod nazivom “Upravljanje finansijskim resursima na sekundarnom tržištu kapitala”, dok u martu 2013. godine brani doktorsku disrertacija na temu ”Finansijsko upravljanje finansijskim i bankarskim rizicima globalne ekonomije” i time stiče zvanje doktora ekonomskih nauka.

Uspešno je radila kao novinar, urednik i voditelj emisija obrazovnog i informativnog programa RTS, Studio B i B92, kao i edukativne emisije na pojedinim radio stanicama. Učestvovala je u realizaciji brojnih projekta iz oblasti edukacije, finansija, socijale, poljoprivrede, kao i nevladinog sektora. Pored toga, radila je i na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Takođe, radila je kao pomoćnik predsednika opštine Pećinci za ekonomski razvoj i strateški marketing, zatim u Direkciji za izgradnju opštine Pećinci JP Pećinci kao rukovodilac odeljenja za kadrovska pitanja i opšte poslove, tačnije na poziciji zamenika direktora Direkcije. Pored toga stalni je stručni saradnik nekoliko nevladinih organizacija.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. i Akcionog plana za njeno sprovođenje broj 02-8191/2014 od 31. jula 2014. godine dr Milana Mrkalj Gajica imenovana je u člana Radne grupe.

JISA – Union of ICT Societies iz Beograda zvanično ju je sertifikovao 2016. godine za ECDL Accredited Tester-a.

Do sada ima objavljeno više naučnih radova, monografija i udžbenika. Od stranih jezika govori engleski i ruski.

U Edukativnom centru Discipulus angažovana je od 2006. godine kao stručni saradnik, predavač, autor i realizator brojnih edukacija.

Udata je i majka je jednom divnom dečaku.

 

 

 

Pratite nas

Prijatelji sajta

Štampa

Discipulus

Kao obrazovna institucija, već duži niz godina prisutan je u svetu obrazovanja Republike Srbije, a osnovan je sa idejom da mladim ljudima na teritoriji Donjeg Srema pruži mogućnosti za dodatno obrazovanje.

Kontakt

Adresa: Braže Savić 16. Deč
Email: info@discipulus.edu.rs
Tel: +381 (0)22 210 1770
Mob: +381 (0)62 575 298